Aotus griseimembra

[wiki-embed url=’http://es.wikipedia.org/wiki/Aotus_griseimembra’ accordion no-edit no-contents ]

Alouatta seniculus

[wiki-embed url=’http://es.wikipedia.org/wiki/Alouatta_seniculus’ accordion no-edit no-contents ]